Christus natus est ex Maria Virgine!

Christus natus est ex Maria Virgine!
by

Și-ntrucât venise vremea
să se nască și trupește,
ca un mire ce din patul
nunții sale se ivește,
lângă soața lui pe care
drăgăstos o-mbrățișează,
pe El maica Lui aleasă
într-o iesle Îl așează,
printre niște vite care
pe acolo se ațin:
oamenii înalță cânturi
îngerii isonu-l țin,
celebrând a nunții taină
între firile-amândouă:

Dumnezeu scâncind în iesle,
varsă-a lacrimilor rouă,
giuvaieruri ce mireasa
mirelui i le-aducea,
pe când maica sta uimită
de minunea ce-vedea:

Dumnezeu plângând ca omul,
omul plin de bucurie,
cum nici unul și nici altul
nu-s prin firea lor să fie!

 

(Baladă – Sfântul Ioan al Crucii

foto: icoană după o miniatura din sec al X-lea păstrată în Biblioteca Vaticanului)

share