Acasă > Editură

EDITURA CARMELITANĂ


Editura Carmelitană promovează cultura carmelitană in limba româna, mai ales prin traducerea operelor sfinților carmelitani.

Naşterea editurii carmelitane în România (2007) a fost motivată de exigenţa necesităţii unui nou impuls în răspândirea patrimoniului spiritual carmelitan.
Opera editorială a Părinţilor carmelitani prezenţi la mânăstirea din Snagov, constituie un mod de a înţelege şi de a valoriza încă o dată operele de spiritualitate şi de teologie ale sfinţilor carmelitani.

Editura noastră este angajată în proiectul de a face cunoscută doctrina acestor mari mistici ai bisericii occidentale:
– din sec XVI, Sfântul Ioan al Crucii (Cântarea spirituală, Urcarea Muntelui Carmel, Noaptea întunecată, Flacăra Vie a iubirii); Sfânta Tereza de Avila, (Cartea Vieţii, Calea Perfecţiunii, Castelul Interior, Întemeierile).
– din sec. XIX, Sfânta Tereza a Pruncului Isus, Elisabeta a Sfintei Treimi, Edith Stein, călugăriţă carmelitană şi femeie, filosof cu origini evreieşti, martiră creştină contemporană care a lăsat o operă de 20 de volume cu conţinut filosofic, teologic şi spiritual.


Colecţia de scrieri carmelitane propune primele documente medievale şi de asemenea izvoarele spirituale ale ordinului monastic născut în Israel în sec. XI, astăzi prezent în toată lumea.

Editura este în strânsă colaborare cu casele editoare, Monte Carmelo Burgos, în Spania pentru autorii spanioli, cu editura Cerf, Paris în Franţa pentru Sfintele Tereza a pruncului Isus şi Elisabeta a Sfintei Treimi şi cu Editura Herder- Freiburg în Germania în ceea ce priveşte Edith Stein.
În România traducerile sunt urmărite de specialişti în limbile de origine, revizuite din punct de vedere teologic şi spiritual de călugări Carmelitani, care oferă ample exegeze în introduceri.

Mesajul carismei carmelitane cultivă atenţia asupra propriei interiorităţi, cunoaşterea valorii noastre, aşa cum ne vede Dumnezeu. Temele mistice sunt de asemenea prezente în operele citate, oferite tuturor celor ce doresc să cultive un raport de prietenie durabilă cu Dumnezeu, angajându-se astfel cu seriozitate în viaţa de sfinţenie, instruiţi de marii reprezentanţi ai misticii creştine clasice.

Colecţia PORTRETELE SFINȚILOR:

– Cartea Sfinţilor Carmelitani
1 – Sfinţii biblici, şi din secolele IV-V
2 – Sfinţii din secolele XI-XV
3 – Sfinţii din secolul al XVI-XVIII
4 – Sfinţii din secolul XIX
5 – Sfinţii din secolul XX
6 – Sfinţii din secolele XX-XXI

Colecţia EDITH STEIN – OPERE COMPLETE

Scrieri biografice

1 – Din viaţa unei familii evreieşti şi alte scrieri autobiografice
2 – Autoportret în scrisori I (1916 – 1933)
3 – Autoportret în scrisori II (1933 – 1942)
4 – Autoportret în scrisori III. Scrisori către Roman Ingarden (1917 – 1938)

A. Scrieri filosofice

Secţiunea I: Fenomenologia timpurie (până în 1925)

5 – Despre problema empatiei
6 – Contribuţii la fundamentarea filozofică a psihologiei şi a ştiinţelor spirituale
7 – Un studiu asupra statului
8 – Introducere în filozofie

Secţiunea II: Fenomenologie şi ontologie (1926 – 1937)

9 – Contribuţii în fenomenologie şi ontologie
10 – Potenţă şi act
11/12 – Fiinţă finită si fiinţă eternă

B. Scrieri despre antropologie şi pedagogie

13 – Femeia
14 – Structura persoanei umane
15 – Ce este omul? Antropologie teologică
16 – Formarea şi dezvoltarea individualităţii

C. Scrieri de mistică şi de spiritualitate

Secţiunea I: Fenomenologie şi mistică

17 – Căile cunoaşterii lui Dumnezeu
18 – Ştiinţa Crucii. Studiu despre Ioan al Crucii

Secţiunea II: Spiritualitate şi meditaţie

19 – Texte spirituale I
20 – Texte spirituale II

Colecţia AUTORI CARMELITANI:

Scrierile Carmelitane vechi

Sfânta Tereza de Avila
1 – Cartea vieţii
2 – Drumul perfecţiunii
3 – Castelul interior
4 – Întemeierile

Sfântul Ioan al Crucii
5 – Opere minore. Iniţiere în mistică Sf. Ioan al Crucii
6 – Cântare spirituală
7 – Suişul Muntelui Carmel
8 – Noaptea întunecată
9 – Flacăra vie a iubirii

Sfânta Tereza a Pruncului Isus
10 – Opere

Fericita Elisabeta a Sfintei Treimi
11 – Opere complete:

vol. I: Introducere, scrierile
vol. II: Epistolar, biografie

BROȘURI (cca 30 de pag.)

Sf. Tereza de Ávila
Sf. Ioan al Crucii
Sf. Tereza a pruncului Isus
Elisabeta a Sfintei Treimi
Tereza de Lisieux – Viaţa e iubire
Fecioara Maria de pe Muntele Carmel şi scapularul
Un totuşi încăpăţânat

În afara colecţiilor:

Sicari Antonio Maria – Cateheză despre căsătorie