Acasă > Formare > MEC

TEXTE DE REFERINȚĂ


Experienţa Mişcării Ecleziale Carmelitane se inspiră în mod deosebit din unele texte ale Magisteriului:

Nr.19 din Constituţia conciliară Gaudium et spes: “Temeiul cel mai profund al demnităţii umane rezidă în chemarea omului la comuniunea cu Dumnezeu. Încă de la naşterea sa, omul este invitat la dialog cu Dumnezeu. Căci el nu există decât pentru că, fiind creat de Dumnezeu din iubire, este susţinut neîncetat de El, din iubire; nici nu trăieşte pe deplin după adevăr dacă nu recunoaşte în mod liber această iubire şi nu se încredinţează creatorului său. Totuşi, mulţi dintre contemporanii noştri nu percep în niciun fel această legături intimă şi vitală cu Dumnezeu”.

Nr.2014 din Catehismul Bisericii Catolice: “Progresul spiritual tinde la unirea mereu mai profundă cu Cristos. Această unire se numeşte «mistică» pentru că participă la misterul lui Cristos prin sacramente -«sfintele taine, mistere» – şi, în El, la misterul Sfintei Treimi. Dumnezeu ne cheamă pe toţi la această unire profundă cu El chiar dacă haruri speciale sau semne extraordinare ale acestei vieţi mistice sunt acordate numai unora, în vederea manifestării darului gratuit făcut tuturor”.