Acasă > Sanctuar > Plan Iconografic > Aghiasmatare

AGHIASMATARE


Lângă ușile bisericii găsim aghiasmatarele care ne permit să ne facem semnul crucii cu apă sfințită, de câte ori intrăm. Acest rit este un sacramental care ne ajută să ne amintim de botezul nostru. Botezul este primul dintre sacramente, prin intermediul căruia intrăm în viața nouă a fiilor lui Dumnezeu, participând la moartea și învierea lui Isus Cristos. Botezul este și poarta prin care intrăm pentru a face parte din comunitatea celor răscumpărați.

Celebrând botezul, Biserica îndeplinește porunca lui Isus: „Mergeți si predicați evanghelia la toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt” (Mt 28,19). Pentru aceasta ne facem semnul Crucii cu apa sfințită, pentru a mărturisi Sfânta Treime, la a cărei viață am început să  luăm parte prin harul baptismal.

Cele două aghiasmatare de lângă ușile laterale, reprezintă botezul unui copil prin stropirea cu apă.Intrarea în viața creștină

O mână cu o scoică varsă apă pe capul copilului adormit, care pare că plutește deasupra baptisteriului.

Se poate observa simbolul crucii pe vasul care conține apa, și stema Carmelului în partea superioară.

În aghiasmatarul din partea stângă, vedem reprezentat botezul lui Isus în Iordan: „Și iată, în acele zile, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan” (Mc 1,9).

Iordanul este reprezentat ca o fisură între două realități: cea divină, reprezentată de îngerii care țin hainele lui Isus, și lumea rănită de păcat, de o natură devenită ostilă, reprezentată de un pom cu coroana zbârlită. Pomul amintește chiar predica Botezătorului: „Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc” (Mt 3,10).

Isus în mijlocul apelor Iordanului unește cele două realități, formează o punte. Cu umanitatea Sa divină, El este adevăratul mijlocitor, pontifex între Dumnezeu și om.

Îngerii țin cu venerație veșmântul lui Isus, uimiți că văd Cuvântul făcându-se om și coborându-se în lumea oamenilor pentru a-i elibera de întunericul păcatului și al morții. Este astfel reprezentată viziunea din primele capitole ale Epistolei către Evrei: „Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: «Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut»; şi iarăşi: «Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu»? Şi iarăşi, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: «Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu»” (Evr 1,5-6).Botezul în Iordan

Deasupra se vede porumbelul Duhului Sfânt și razele care arată vocea Tatălui: „a fost botezat şi Iisus, iar pe când se ruga s-a deschis cerul şi Duhul Sfânt s-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a auzit un glas din cer: «Tu eşti Fiul Meu iubit, în Tine Îmi aflu bucuria»” (Lc 3,21-22).

Pe partea inferioară, care formează bazinul unde se păstrează apa sfințită, sunt reprezentate două scene din Vechiul Testament, care prefigurează Botezul. În dreapta, îl vedem pe Moise care lovește stânca în deșert, din care a țâșnit apa: „Toţi s-au identificat cu Moise prin «botezul» trecerii lor împreună prin mare şi au beneficiat de efectele acelui nor. Toţi au mâncat aceeaşi mană spirituală şi toţi au consumat aceeaşi băutură spirituală; pentru că au băut din acea stâncă spirituală care era Cristos” (1Cor 10,2-4).

În partea stângă e reprezentată scena în care profetul Ilie, mai înainte de a fi răpit în cer, traversează Iordanul, urmat de discipolul său Elizeu. Ilie este noul Moise care reia trecerea Mării Roșii. Această traversare e o prefigurare a Botezului lui Isus în Iordan, dar și a trecerii sale Pascale, prin moarte și Inviere. „Ilie a luat mantia, a rulat-o și a lovit apa care s-a despicat în două părți; și au trecut ca pe uscat” (2Rg 2,8). Această scenă e reprezentată și pe vitraliul frontal.

Aghiasmatarul din partea dreaptă reprezintă „botezul mistic”, adică celebrarea sacramentului văzută în realitatea profundă a ceea ce se întâmplă în momentul în care un copil este adus în biserică de către părinți, pentru a fi botezat. Pe partea dreaptă îi vedem de fapt pe nași cu lumânarea de botez în mâini, care în numele comunității creștine îl însoțesc pe copil. La picioarele crucii vedem o figură de femeie care reprezintă Biserica, ca mireasă și mamă, care îi dăruiește viața divină copilului, oferindu-l cu credință coastei deschise a lui Isus, din care iese sânge și apă. Aceasta este izvorul vieții divine, așa cum Isus i-a spus lui Nicodim: „Adevăr, adevăr îți zic ție, dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu” și „trebuie ca Fiul omului să fie înălțat, ca toți cei care cred în El să aibă viața veșnică” (In 3,5.14-15).

Isus este noul Adam, din a cărui coastă ne naște continuu noua Evă, umanitatea răscumpărată de jertfa Lui. În același timp, noua Evă, ca Maria la picioarele Crucii, participă la nașterea noii omeniri: „Femeia, când e să nască, se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei; dar după ce a născut copilul, nu-şi mai aduce aminte de durere, pentru bucuria că s-a născut om în lume”(In 16,21). Botezul Mistic

Cei doi îngeri, sus în stânga, revelează acest dublu mister al Crucii: unul din ei plânge, cuprinzându-și fața în mâini în fața abisului de durere asumat de Fiul lui Dumnezeu, celălalt, aproape dansând de bucurie, indică victoria definitivă a Învierii, care a transformat Crucea într-un instrument de mântuire. Prin gestul simplu de a-și întinde mâna pentru a lua apa binecuvîntată și a-și face semnul Crucii în numele Sfintei Treimi, ne cufundăm în amintirea harului baptisimal, care prin moartea și învierea Fiului ne-a făcut să intrăm în viața Sfintei Treimi.

În partea inferioară, observăm pe partea dreaptă pe Noe în arcă. El vede porumbelul întorcându-se cu ramura de măslin, semn că apele Potopului se retrăseseră și că o nouă creație era pe punctul de a începe (Gen 8, 11). Arca este prefigurarea Botezului, care prin lemnul Crucii salvează de apele morții.

Pe de cealaltă parte, îl vedem pe profetul Ilie, care în timpul secetei este trimis de Dumnezeu la izvorul Cherit. Și acesta este un simbol baptismal, subliniind aspectul apei vii a Duhului, ca izvor care potolește dorința cea mai adâncă a inimii noastre. Este și promisiunea pe care Isus o va face în timpul sărbătorii Corturilor: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea! Cel care crede în Mine, după cum spune Scriptura, din lăuntrul lui vor izvorî râuri de apă vie” (In 7,37-38).

Privacy Settings saved!
Setări de Confidențialitate

Când vizitați un website, browser-ul Dvs. stochează informații către server, sub formă de cookies. Aici puteți controla ce cookie-uri permiteți în browser-ul Dvs.

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru buna funcționarea site-ului și nu pot fi dezactivate

Pentru navigare ep acest site, folosim următoarele cookie-uri tehnice necesare funcționării corecte a site-ului.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Folosim Woocomerce ca platformă de cumpărături on-line. Pentru ”coș” și procesarea comenzii se folosesc două cookie-uri. Acestea sunt strict necesare pentru buna funcționare a magazinului și nu pot fi dezactivate.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services